Vladimír Tóth

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Speaker 9

Podrobnosti

Od roku 2014 pracuje pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR v oblasti podpory a harmonizácie verejnej osobnej dopravy, ktorú považuje za riešenie hlavných dopravných problémov v našich mestách. Pred nástupom na ministerstvo pracoval ako odborný asistent a vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komeského, kde sa venoval tvorbe máp, regionalizácii, populačnému modelovaniu a problematike denného pohybu.

Anotácia

V rámci konferencie City changers 2019 bude spolu s kolegom Petrom Rozsárom rozprávať o očakávaniach pri súčasnej podpore verejnej osobnej dopravy a implementácii politiky udržateľnej politiky konfrontovaných s realitou. Hlavnou príčinou nefungovania podpory udržateľnej mobility je nekoordinovaná spolupráca zodpovedných subjektov, ktorú má za cieľ odstrániť novovzniknutá pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstva, vyšších územných celkov a veľkých miest.