Peter Rozsár

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Speaker 7

Podrobnosti

Od roku 2017 pracuje pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Venuje sa rozvoju nemotorizovanej dopravy a nemotorizovanej prepravy, cyklistickému turizmu. Verí, že rozvoj nemotorizovanej prepravy a verejných priestorov môže významne zvýšiť kvalitu života v mestách. V minulosti pracoval 5 rokov v oblasti reklamného výskumu. Vyštudoval regionálny rozvoj na Univerzite Komenského.

Anotácia

V rámci konferencie City changers 2019 bude spolu s kolegom Vladimírom Tóthom rozprávať o očakávaniach pri súčasnej podpore verejnej osobnej dopravy a implementácii politiky udržateľnej politiky konfrontovaných s realitou. Hlavnou príčinou nefungovania podpory udržateľnej mobility je nekoordinovaná spolupráca zodpovedných subjektov, ktorú má za cieľ odstrániť novovzniknutá pracovná skupina zložená zo zástupcov ministerstva, vyšších územných celkov a veľkých miest.