Jaroslav Martínek

Asociace měst pro cyklisty

Speaker 9

Podrobnosti

Velký propagátor udržitelné městské mobility. Dopravu vnímá v širších souvislostech. Dlouhodobě se zabývá vlivem dopravy na kvalitu života ve městech a hledáním nejschůdnějších řešení. V současné chvíli pracuje na dvou oblastech:

  1. Podpora uživatelům při tvorbě plánů v oblasti dopravy, zejména plánů udržitelné mobility Koordinace Akademie městské mobility „Dobrá města“: https://www.dobramesta.cz. Nové pojetí dopravy a člověka, nové pojetí plánů udržitelné mobility
  2. Osvěta & kampaň; zprostředkování všech důležitých informací uživatelům populární formou a podpora při jejich správném pochopení a využití Příprava participační kampaně CityChangers: https://www.citychnagers.cz (web spuštěn k 17.1.19)