Peter Klučka

Národný cyklokoordinátor na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Speaker 10

Podrobnosti

Peter Klučka je od roku 2013 národným cyklokoorinátorom na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Celý svoj profesijný život pracoval v oblasti verejnej osobnej dopravy. V súčasnosti sa venuje problematike cyklistickej dopravy a nemotorovej dopravy. Nie len slovom, ale aj každodenným dochádzaním na bicykli :-)

V rámci konferencie City changers 2019 bude zastávať funkciu moderátora, ktorého cieľom je spojiť ľudí, ktorí majú záujem prispieť k zmenám kvality života v našich mestách a obciach.