Erika Horanská

Vedúca oddelenia na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Speaker 9

Podrobnosti

Erika Horanská je architektka, vedúca oddelenia mestského rozvoja na sekcii bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Jej „modus operandi“ je spolupráca a sieťovanie všetkých relevantných zainteresovaných partnerov. Verí, že iba takýmto prístupom je možné zvládnuť zložitú kombináciu aspektov mestského rozvoja.

Anotácia

Na konferencii v krátkosti predstaví obsah materiálu Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, ktorý v januári 2018 prijala vláda SR. Bude informovať o pokroku, ktorý sa pri implementácii koncepcie dosiahol. Sústredí sa najmä na aspekty udržateľnej mestskej mobility a aktuálne európske prístupy.