Ladislava Cengelová

Štátna tajomníčka na Ministerstve dopravy a výstavby SR

Speaker 1

Podrobnosti

Ladislava Cengelová je od apríla 2018 štátnou tajomníčkou na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Do jej gescie patrí problematika harmonizácie verejnej osobnej dopravy a podpora udržateľnej mobility.