24. januára 2019 v Bratislave

O konferencii

O konferencii

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vás pozýva na pracovný seminár CityCHANGERS, cieľom ktorého je spojiť ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na zmenách v prospech kvality života v našich mestách a obciach a to predovšetkým riešením mobility. Základom úspešných projektov a prospešných zmien je komunikácia a spolupráca.

Spojme sa, komunikujme naprieč rôznymi odbornými a spoločenskými skupinami, nechajme sa inšpirovať úspešnými príkladmi, pripravujme a realizujme návrhy, ktoré zlepšia dostupnosť, posilnia udržateľnú mobilitu, kvalitu a bezpečnosť verejných priestorov.

Miesto konania

Justiho sieň, Primaciálny palác
Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava

Čas konania

24. januára
od 10:00 hod.

Rečníci

Zoznam rečníkov konferencie:

Speaker 1

Ladislava Cengelová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Speaker 2

Erika Horanská

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Speaker 3

Jaroslav Martínek

Asociace měst pro cyklisty

Speaker 4

Patrik Žák

Mesto Trenčín

Speaker 5

Tomáš Guniš

Mesto Trnava

Speaker 6

Richard Száraz

URBACT - Slovenské kontaktné miesto

Speaker 7

Peter Rozsár

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Speaker 8

Zora Pauliniová

UHA Bratislava | Cyklokoalícia

Speaker 9

Vladimír Tóth

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Speaker 10

Peter Klučka

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Speaker 11

Peter Paška

Mesto Galanta

Speaker 12

Milan Ondrovič

Mesto Malacky

Program konferencie

Program konferencie City Changers SK 2019

Upozornenie: zmena programu vyhradená

Registrácia účastníkov

Ladislava Cengelová

Oficiálne otvorenie Ladislava Cengelová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Jaroslav Martínek

Iniciatíva City Changers Jaroslav Martínek

Asociace měst pro cyklisty


Prezentácia
Vladimír Tóth
Peter Rozsár

Dobrá mobilita v slovenských mestách a obciach - prax vs. očakávania Vladimír Tóth, Peter Rozsár

Ministerstvo dopravy a výstavby SR


Prezentácia
Erika Horanská

Mobilita v národnom a európskom koncepte mestského rozvoja Erika Horanská

Ministerstvo dopravy a výstavby SR


Prezentácia
Cole Emmerich

OP URBACT - možnosť generovať miestne riešenia s medzinárodnou podporou Richard Száraz

URBACT - Slovenské kontaktné miesto


Prezentácia

Snack break

Willow Trantow

Príklady dobrej praxe z mesta Galanta Peter Paška

Mesto Galanta


Prezentácia
Willow Trantow

Participace jako nástroj udržatelné mobility Tomáš Horník

Dopravní fakulta Jana Pernera


Prezentácia
Willow Trantow

Zapojenie verejnosti ako východisko tvorby kvalitných dokumentov Zora Pauliniová

UHA Bratislava | Cyklokoalícia


Prezentácia
Brenden Legros

Riešenie parkovacej politiky v meste Trenčín Patrik Žák

Mesto Trenčín


Prezentácia
Hubert Hirthe

Príklady dobrej praxe z mesta Trnava Tomáš Guniš

Mesto Trnava


Prezentácia

Voľná diskusia

Miesto konania

Informácie o mieste konania

Doprava

Ako sa k nám dostanete

Hotel 1

Vlakom + MHD

Ktorýmkoľvek vlakom na stanicu Bratislava hlavná stanica a následne električkou č. 1 na zastávku "Námestie SNP" (pri bytovom dome "Manderlák")

Hotel 2

Na bicykli

Pred vchodom do budovy Primaciálneho paláca sa nachádza stojan na bicykle. Na Námestí SNP sa nachádza stanica služby SlovnaftBajk.

Hotel 3

MHD

Najbližšie k Primaciálnemu palácu sa nachádza zastávka "Námestie SNP" obsluhovaná električkami č. 1, 7, 8, 9.

Organizátori a partneri

Speaker 1
Speaker 1
Speaker 1

Registrácia ukončená

Veľmi si vážime a ďakujeme za Váš záujem, ale registrácia bola vzhľadom na kapacitné možnosti uzavretá.

Kontakt na organizátora

Adresa

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 810 05 Bratislava, Slovensko

Telefónne číslo

+421 2 594 94 369